Från Litiumbatteri till Elmaskin (2 dagar)

Kursen går under två dagar och är i stora drag en sammanslagning och vidareutveckling av våra tre separata fördjupningskurser, mer info om respektive delkurs finns under länkarna nedan:

Elmaskiner, principer & modeller – 1/2 dag

Introduktion till reglering av elmaskiner – 1/2 dag

Elektriska fordon, system & komponenter – 1 heldag

Kursinnehåll:

Power Electronics – VSC

  • Battery charger and DC-to-DC converter
  • Three phase inverter
  • Generating sinusoidal voltage – PWM

Batteries and BMS

Electrical Machines

  • Electrical machine control principle
  • DC-Machine
  • Rotating magnetic fields
  • Synchronous Machine
  • Induction Machine
  • General design aspects
  • AC-Machine controller structure – Vector Control

System Perspective