Elektriska fordon, system & komponenter (1 dag)

Målet med kursen är att förklara elektriska drivsystem och tillämpning i rena elfordon.

Kursen är uppdelad i sju delmoment:

  • Överblick helelektriska fordon
  • Topologier
  • Kraftelektronik
  • Elmaskiner
  • Energilager
  • Kringsystem
  • Fordonsstandarder

För- och nackdelar med rena elfordon belyses samt exempel ges på hur elektrisk drift kan implementeras i olika fordonstyper. De olika huvudkomponenter som krävs för elektrifiering och grundläggande principer hur de fungerar presenteras.

En större del av kursen fokuserar på energilagring i fordon och olika typer av litumbatterier med avseende på olika kemityper, hur de påverkas av temperatur, åldring och laddning samt hur stora batteripack hanteras.

Kursen går även in på olika standarder som finns inom fordonsindustrin gällande elektrifierade fordon.