Hybridteknik, system & komponenter (1 dag)

Kursen är uppdelad i sju delmoment:

  • Överblick hybridfordon
  • Hybridtopologier
  • Kraftelektronik
  • Elmaskiner
  • Energilager
  • Extrasystem
  • Automotivestandarder

Målet med kursen är att förklara vad hybriddrift är, vilka för-och nackdelar hybriddrift medför samt att visa exempel på hur hybriddrift kan implementeras. De olika huvudkomponenter som behövs för att hybridisering och grundläggande principer hur de fungerar presenteras i kursen.

En av de större delarna av kursen är energilager vilket bland annat behandlar olika aspekter av litumbatterier med avseende på olika kemityper, hur de påverkas av laddning, temperatur och åldring samt hur batteripack hanteras.