Introduktion till reglering av elmaskiner (1/2 dag)

Introduktionsutbildning till reglering av elmaskiner

Kursen presenterar hur den lagrade energin i ett batteri i flera steg omvandlas till ett mekaniskt moment.

Delar som behandlas i kursen är:

  • Kraftelektronik (trefas omriktare)
  • Generering av växelspänning från likström (PWM)
  • Modell av synkronmaskin (krets- och analytisk modell)
  • Ström/Momentregleringsprincipen för växelströmsmaskiner (Vector Control)

Ytterligare reglerfunktioner gås igenom för hantering av begränsningar i systemet som exempelvis effektbegränsningar.

Anmäl dig här