Elmaskiner, principer & modeller (1/2 dag)

Utbildning Elmaskiner, principer & modeller

Kursen presenterar de gemensamma fysikaliska lagar som används av alla elektiska maskiner för omvandling av elektrisk energi till roterande mekanisk rörelse och hur dessa fysiska lagar nyttjas i de tre vanligaste elmaskinerna:

  • Likströmsmaskinen
  • Synkronmaskinen(både med och utan permanent magneter)
  • Asynkronmaskinen.

Generella maskinuppbyggnader för de olika maskintyperna presenteras tillsammans med krets- och analytiska modeller samt förhållandet mellan producerat moment vid ett givet varvtal.

Anmäl dig här