Box of Energy

Miljökrav och medvetenhet om framtidens utmaningar har aldrig varit större vilket gör att fossil energi inte längre är ett långsiktigt hållbart alternativ.

Samtidigt som solpaneler blir både effektivare och billigare så ökar behovet att kunna lagra den producerade energin lokalt. Det svenska bolaget Box of Energy, med huvudkontor i Göteborg, utvecklar och säljer energilagersystem som hjälper kunden att effektivt sänka sina energikostnader. – Det som laddas under dagen kan sedan användas på natten, säger Johan Stjernberg, vd för Box of Energy.

Engineering Force utförde konceptutveckling och systemering för framtagning av en fullt fungerande prototyp samt utförde funktionsverifiering av laddcykel av systemet anslutet till solcellsanläggning. Metod för demontering av uttjänta laddhybridbatterier togs fram samt arbetssätt att klassificera batterimoduler SoH (State of Health).