CAN-kartläggning av elfordon

Elbilars räckvidd minskar i minusgrader vilket beror på att batteriernas förmåga att lagra energi försämras samt ökad energiåtgång vid användning av klimatsystem för defrost av rutor och uppvärmning av kupé.

Våra ingenjörer har kartlagt elbilarnas CAN-signaler och därefter analyserat CAN-data från vintertest för att bedöma energieffektivitet och räckvidd i kallt klimat.