Modulär elbilsplattform

Intern förstudie och ansökan till Vinnova FFI (Fordons Forskning & Innovation) i syfte att utreda förutsättningar för framtagning av modulärt skalbar fordonsplattform för energilagring integrerat i fordonets chassistruktur.

Batterimodulernas formfaktor och kommunikationsgränssnitt utvecklas med hänsyn även till 2:nd life applikationer, modulerna var för sig så väl som i större stationära energilager.

Hänsyn tas även till att förenkla återvinning av litium och andra metaller vid destruering av batterier och elektronik för batteriövervakning.