TH!NK City

Produktionen av TH!NK City stoppades i mars 2011 och företaget begärdes i konkurs i juni samma år. Fram till dess hade totalt 2500 elbilar producerats vilket gorde TH!NK City till en av dåtidens bäst säljande elbilar.

Den Norska elbilstillverkaren TH!NK Global var tidigt ute och utvecklade elbilar för den Norska marknaden. TH!NK City är en liten 2+2 sitsig elbil med en toppfart av 110 km/h och en elektrisk räckvidd på 160 km. Produktionen började 2007 och med ökad försäljningen i flera europeiska länder flyttades produktionen till Valmet i Finland i december 2009 och ett år senare startade produktion i Indiana för den Nordamerikanska marknaden.

Våra ingenjörer utvecklade den elektriska drivlinan för TH!NK City och uppdraget omfattade leverantörsval av drivbatteri och optimering av BMS-funktionalitet samt mjukvara för interaktion med bilens CAN-system och fordonsdiagnos. Bilarna utrustades även med dataloggers för insamling av energiförbrukning och batteriladdning samt kartläggning av förarbeteende som laddningsmönster och användning av elbilarna.