Energilager

Energilager för grön el

Att utvärdera teknisk data från olika batterileverantörer är en utmaning och teknikutvecklingen av litiumbatterier går i rasande fart mot större energiinnehåll, bättre kvalitet och snabbt sjunkande priser.

Vi har kunskap och erfarenhet av konceptutveckling och konstruktion av komplett batteripack med tillhörande batteriövervakningssystem för reglering av cykling, kylning och energibalansering.

Vi anpassar batterisystem för installation i fordon med hänsyn till krockegenskaper, kylprestanda och NVH samt integration med CAN-system, HV-kablage och fordonsdiagnos. Vi har lång erfarenhet av test och validering i batterilab och testfordon samt utför felsökning och reparation av defekta batterimoduler och batteripack.

Vid utveckling av batterisystem, moduler och batteriövervakning tas hänsyn till second-life genom enkel demontering för återanvändning i stationära energilager. Metoder för test och utvärdering av SoH och återstående lagringskapacitet underlättar analys av degraderade batteripack för beslut om reparation, second-life eller återvinning.

Vi utför:

  • Utvärdering av batterileverantörer
  • Konceptutveckling och prototypkonstruktion
  • Systemering av batteriövervakningssystem
  • Implementation av diagnosfunktionalitet
  • Konstruktion av komplett batteripack
  • Installation och integration av HV-batteri i fordon
  • Felsökning, reparation och mjukvarunedladdning
  • Utvärdering och demontering för second-life
  • Håller kurser i elsäkerhet för hybrid- och elfordon