Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

Med hänsyn taget till befintliga och framtida elfordons prestanda avs laddning och elektrisk räckvidd genomför vi strategiska studier för att identifiera lämpliga placeringar av snabbladdare för att skapa laddkorridorer utefter vältrafikerade vägar i Sverige och övriga norden. Hänsyn tas till kapacitet i befintligt elnät samt trafikflöden och närhet till service och handel för att ge ett så stort kundvärde som möjligt för både elbilister och näringsidkare.

Vi utvecklar affärsmodeller för laddoperatörer vid etablering och drift av snabbladdningsstationer samt bistår handel och turistnäring vid uppförande och underhåll av destinationsladdning på besöksparkeringar.

Vid uppförande av laddinfrastruktur för elfordon är det viktigt att se till framtida behov av större laddeffekt och tillgänglighet då elbilsbatterierna inom bara några år har större kapacitet och elbilarna blir fler på våra vägar.